ശ്രീ.പി.പ്രസാദ്

ബഹു.കൃഷി, വെയർഹൌസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ മന്ത്രി

ഡോ.ബാബു തോമസ്

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

കേരള സംസ്ഥാന വെയര്‍ഹൗസിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം

കേരള സംസ്ഥാന വെയര്‍ഹൗസിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപന നമ്പര്‍ എജി.പി 2/2050/57/എഡി പ്രകാരം 30.01.1959 ല്‍ സ്ഥാപിതമായി. ഇത് വെയര്‍ഹൗസിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ആക്റ്റ് (സെന്‍ട്രല്‍ ആക്റ്റ് 58/1962) പ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോര്‍പ്പറേഷനാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തില്‍ കേന്ദ്ര വെയര്‍ഹൗസിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷനും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനും 50% വീതം തുല്യ ഓഹരി പങ്കാളിത്തമാണുളളത്. സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ 3 സോണല്‍ ഓഫീസുകളും 9 റീജിയണല്‍ ഓഫീസുകളും 55 വെയര്‍ഹൗസുകളും ഒരു കണ്‍ണ്ടെയ്നര്‍ ഫ്രൈറ്റ് സ്റ്റേഷനും കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ കേന്ദ്ര ഓഫീസ് എറണാകുളത്ത് സൗത്ത് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകൾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് 03-02-2018 ന് സമാരംഭിച്ചു

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: home/ware/public_html/malayalam

ദര്‍ഘാസ്‌

ദര്‍ഘാസ്‌

 

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരിക്കോട് വെയർഹൌസിലെ നിലവിലുള്ള സ്പ്രിംഗ്ളർ & ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം എക്സ്റ്റന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേക്ഷൻ നോട്ടീസ് 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആറ്റിങ്ങൽ വെയർഹൌസിൽ ടോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 

എറണാകുളത്തുള്ള കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഹെഢാഫീസ് നവീകരണത്തിനുള്ള ഇ-ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

എറണാകുളത്തുള്ള കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഹെഢാഫീസ് ബിൽഡിംഗിൻ്റെ താഴത്തെ നില ഉയർത്തുന്നതിനും വാട്ടർപ്രൂഫിംങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഇ-ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരിക്കോട് വെയർഹൌസിലെ മതിൽ പുതുക്കി പണിയുന്നതിനും മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഇ-ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചാല വെയർഹൌസിൽ ട്രസ്സ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ, മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള  ഇ-ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്     

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എം.എൽ. റോഡ് വെയർഹൌസിൽ ഗോഡൌണിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള  ഇ-ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലുവ വെയർഹൌസിൽ സ്കൂട്ടർ ഷെഡ്, കാൻടിലിവർ ട്രസ്സ്, റോഡ് എന്നിവ പണിയിക്കുന്നതിനുള്ള  ഇ-ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

കൊറിജണ്ടം: എറണാകുളത്തുള്ള കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഹെഢാഫീസ് ബിൽഡിംഗിൻ്റെ താഴത്തെ നില ഉയർത്തുന്നതിനും വാട്ടർപ്രൂഫിംങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഇ-ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

കൊറിജണ്ടം: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചാല വെയർഹൌസിൽ ട്രസ്സ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ, മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള  ഇ-ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 

കൊറിജണ്ടം: കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എം.എൽ. റോഡ് വെയർഹൌസിൽ ഗോഡൌണിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള  ഇ-ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റ വെയർഹൌസിൽ കെ.എസ്.ബി.സി. യ്ക്കു വേണ്ടി ടോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വണ്ടൻമേട് വെയർഹൌസിലെ ഗോഡൌണിൻ്റെ കാൻടിലീവർ ട്രസ്സ് നീട്ടുന്നതിനുള്ള ഇ-ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഹെഢോഫീസിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

സംസ്ഥാന വെയർഹൌസ് ആറ്റിങ്ങൽ, കൽപ്പറ്റ, ആലത്തൂർ വെയർഹൌസുകളിൽ റീവയറിംഗ് ജോലികൾക്കുള്ള ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നംകുളം വെയർഹൌസിലെ ഗോഡൌണിൻ്റെയും  ഓഫീസിൻ്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളം വെയർഹൌസിലെ പഴയ ഗോഡൌൺ നവീകരിക്കുന്നതിനും ചുറ്റുമതിൽ പുനർമിർമ്മിക്കുന്നതിനും സ്കൂട്ടർ ഷെഡ്, ഓട  എന്നിവ പണിയുന്നതിനുമുള്ള ഇ-ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചൂണ്ടി വെയർഹൌസിൽ കെ.എസ്.ബി.സി. യ്ക്കു വേണ്ടി ടോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഇപ്പോഴുള്ള ടോയ്ലെറ്റ് നവീകരിക്കുന്നതിനും സ്റ്റീൽ പടികൾ നൽകുന്നതിനുമുള്ള ഇ-ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Online users

We have 2 guests and no members online

Site Last Modified

  • Last Modified: Wednesday 01 December 2021.
നിബന്ധനകൾ വ്യവസ്ഥകൾ
പകർപ്പവകാശ നയം
ഹൈപ്പർലിങ്കിംഗ് നയം
നിരാകരണം
പ്രവേശനക്ഷമത പ്രസ്താവന
സ്വകാര്യതാനയം
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
വെബ് മാസ്റ്റർ